Cordevo kunduppdrag Bombardier

KUNDUPPDRAG

Digital transformation prediktiv och preventiv underhåll
Mats Pettersson

Kund: Bombardier Transportation
Övervakning med IoT och AI

Situation:

Inom EU står järnvägsoperatörer inför strikta krav att konsekvent följa etablerade kvalitets- och säkerhetsnormer, samtidigt som de måste leverera en hög grad av tillgänglighet och tillförlitlighet.
Eftersom investeringar i järnvägsinfrastruktur är avsevärt kostsamma, är det avgörande att säkerställa en lång och kvalitetsdriven livscykel för denna infrastruktur.

Åtgärd:

Löpande analys av data med hjälp av AI och fältkunskap infördes vilket ökade noggrannheten hos algoritmerna och säkerställde tjänstens förmåga att förutsäga och förebygga fel. Tjänsten utformades för att övervaka och samla in data från samtliga använda järnvägsväxlar med högre noggrannhet och till en bråkdel av tid och kostnad av manuella lösningar.

Resultat:

Denna innovativa lösning har revolutionerat branschen genom att möjliggöra förebyggande och proaktivt underhåll av järnvägsutrustning och infrastruktur, vilket i sin tur resulterar i minskade driftsavbrott och ökad effektivitet.

Vår molnbaserade, prediktiva underhållstjänst för realtidsövervakning är ett transformativt steg för att förverkliga fördelarna med digitalisering för järnvägsprestanda.”

– Richard Hunter, President, Rail Control Solutions, Bombardier Transportation.
Cordevo kunduppdrag Bombardier