Vårt team

Anders Lindström
Anders Lindström

Anders Lindström

Tel: +46 (0)70-580 82 05
Email: anders.lindstrom@cordevo.se

Anders Lindström

Vidareutveckling av affärer och hur ett ökat värde för kunden kan skapas och har alltid varit en drivkraft i Anders sätt att se på tjänsteaffären. Produkter i form av hård- och mjukvara är basen i många industriföretag och med bra marginaler ges ofta delen tjänster bort helt eller delvis, bara för att säkra produktaffären. Det i sig är ett kortsiktigt sätt att se på sin kundrelation. Genom att utveckla servicedelen och att ha förståelse för kundens utmaningar stärks oftast den långsiktiga relationen mellan företagen.

Anders långa erfarenhet från att utveckla och ta betalt för tjänster samtidigt som kundnöjdheten trots det har ökat driver honom till att fler företag borde se möjligheten. Väldefinierade erbjudanden vilka bygger på dels det man redan gör, dels en utveckling av tydligheten i vad företaget erbjuder, oftast med en högre nivå av service, gör att kontraktering och leverans blir enklare.

Anders har byggt vidare på sina studier med ledarskapsutbildningar vid Columbia Business School och Chalmers tekniska högskola samt arbete i USA under en tvåårsperiod. Under tiden i USA ökade förståelsen för att kunna ta betalt för mycket mer än bara traditionell installation inom service. Support för hård- och mjukvara där korta ledtider var en av nycklarna är bara ett exempel. Att hjälpa kunder förbättra sin egen verksamhet genom ett konsulterbjudande, som bygger på erfarenhet från industrin är ett annat. Strategiskt är det viktigt att företaget ser en långsiktig resa, och vilja, är en viktig komponent innan man börjar förändringen.

”Varför lämna pengarna på bordet?”

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: