Vårt team

Mats Pettersson
Mats Pettersson

Mats Pettersson

Tel: +46 (0)70-626 07 02
Email: mats.pettersson@cordevo.se

Mats Pettersson

Som en ledande rådgivare och managementkonsult på Cordevo arbetar Mats med företag i teknikens framkant som har en global inriktning och ett starkt hållbarhetsfokus. Mats har mångårig praktisk affärsexpertis och skapar affärsvärde genom att hjälpa bolagsledningar och styrelser att förstå och nyttja den senaste digitala tekniken för lönsam tillväxt, internationell expansion och hållbar omställning.

Mats är en erfaren affärs- och IT-entreprenör med en lång internationell bakgrund, både inom SME-företag och multinationella organisationer. Han har även en stark akademisk grund med en E-MBA från Handelshögskolan i Stockholm, EDP från Wharton Business School och en Industriell Diploma från London School of Business Studies.

Under sin karriär har Mats framgångsrikt grundat och drivit företag som; Digital Nordix AB, Ecofective AB och isMobile AB med inriktning på; IoT, energieffektivisering med AI och optimeringsalgoritmer för arbetsorderhantering. Dessutom har han arbetat med globala jättar som Motorola, samt hos stora telekomföretag som Telia. Mats har även haft uppdrag för digitalisering och omställning inom den offentliga sektorn.

Under de senaste 35 åren har Mats varit en kraft bakom utvecklingen av nya affärsmodeller, digital transformation, skapat starka organisationer och lett tillväxt inom den internationella arenan. Hans affärsfilosofi är att tidigt identifiera tekniktrender som löser verkliga kundproblem, säkerställer affärsframgång och hållbar tillväxt.

”För oss handlar innovation inte bara om att skapa nya produkter, utan också om att lösa problem som människor har. Det inkluderar miljöfrågor och att göra våra produkter mer hållbara.”

– Tim Cook, VD för Apple, men skulle kunna varit Mats P.

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: