Vårt team

Magnus Mörstam
Magnus Mörstam

Magnus Mörstam

Tel: +46 (0)70-888 77 65
Email: magnus.morstam@cordevo.se

Magnus Mörstam

Magnus Mörstam beskrivs ofta som en lagspelare och naturlig ledare med en god förståelse för teknik och samtidigt ett intresse för människor samt verksamheters olika utmaningar. Präglad av sin satsning på fotboll tidigare i livet och intresset av människor har Magnus utvecklat ett ledarskap som bygger på öppenhet, ärlighet och transparens, men också engagemang, tydlighet och ett situationsanpassat ledarskap. Med detta som grund försöker han skapa grupper med stor delaktighet, trivsel och motivation, vilket brukar leda till framgångsrika prestationer. Genom åren har Magnus verkat inom olika organisationer i olika branscher vilket har givit honom ett brett kontaktnät och god förståelse för olika situationer och synsätt.

Under de senaste 5–10 åren har Magnus arbetat med målet att ”demokratisera digitaliseringen”, vilket innebär att försöka skapa en bred förståelse för digitaliseringens möjligheter men också dess utmaningar. Som rådgivare och coach vill Magnus hjälpa andra att växa och utvecklas.

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: