Vårt team

Bernt Gustin
Bernt Gustin

Bernt Gustin

Tel: +46 (0)70-955 64 14
Email: bernt.gustin@cordevo.se

Bernt Gustin

Nyfikenheten har gett Bernt en bred kunskapsbas, både genom yrkeserfarenheter och studier. Universitetsstudierna har resulterat i en examen i ekonomi, marknadsföring och organisation. För närvarande ligger fokus på fortsatta avancerade studier i hållbarhet, bland annat relaterat till produkt- och tjänsteutveckling.

Den breda industriella erfarenheten har skapats i ledande positioner inom produktledning, verksamhetsutveckling, kvalitet, försäljning, finans, leverans och inköp. Bernt har också erfarenhet som projektledare inom verksamhetsutveckling, outsourcing, IT och implementering av stora kundkontrakt och han är erkänt kunnig inom internationell B2B service.

Bernt har erfarenhet av stora internationella företag, men har också känsla för det mindre formatet och gillar att se möjligheter på olika nivåer i företaget. Han tar lika gärna perspektivet nedifrån och upp som uppifrån och ner.

Som konsult är Bernt fokuserad på affärs- och verksamhetsutveckling, med byggande av tjänsteaffären som en specialitet. Bernt har förmågan att snabbt se samband och möjligheter tvärs organisationens olika funktioner och där hitta nya möjligheter för tillväxt och lönsamhet.

”Det som driver mig är mitt intresse att lära och att få utnyttja min erfarenhet till att lyfta personer och organisationer till nya nivåer”

Exempel på kunduppdrag inom ledarskap: